نماد سایت ایکالر

رنگ ترافیکی

رنگ ترافیکی

رنگ ترافیکی با رزین ترموپلاست و باخاصیت مقاومتی بالا در مقابل سایش بوده .این رنگ بصورت تک جزیی و دوجزیی می باشد .رنگ ترافیکی تک جزیی بعلت سهولت اجرا کاربرد بیشتری دارد.رنگ های ترافیکی بعلت محدودیت در رنگدانه ها ، دارای شید رنگی محدود می باشند. جهت شب تاب کردن رنگ ترافیکی ،می توان با یک لایه پوشش  گلس بید انجام داد.

رنگ ضد خزه ایکالر یک رنگ تک جزئی ارتقا یافته با اکسید آهن اخرایی می باشد که از چند نوع ماده ضد خزه خود صیقل شونده استفاده شده وجهت جلوگیری از ایجاد خزه بر روی سطوح…

رنگ رویه اکریلیک (اکرونال) پایه آبی ایکالر، رنگ تک جزئی بر پایه رزین های اکریلیک آب پایه بوده و روش سخت شدن آن حاصل مرحله پرش حلال (آب) و پیوند مولکولی می باشد.

 

نگ ترافیک نانو ساخت شرکت ایکالر یک رنگ تک جزئی متشکل از نانو ذرات می باشد که خواص شیمیایی و فیزیکی ویژه ای دارد. این رنگ که جزئی دستاورد های بسیار نوین می باشد.

رنگ ترافیک اکریلیک ایکالر به صورت تک جزئی بوده و بر پایه رزین  اکریلیک ترموپلاستیک تولیدی رزین سازی ایکالر تهیه می شود، مکانیزم سخت شدن …

محصول زینکا ایکالر یک پرایمر تک جزئی می باشد. این پرایمر غنی از پودر روی می باشد که باعث حفاظت سطح فلز در برابر خوردگی به طریق کاتدیک می گردد. مکانیزم سخت شدن آن واکنش بین اجزا بوده.

 

لاک اکریلیک کوره ای ایکالرشفاف، بیرنگ و بر پایه رزین اکریلیک ترموست است که مقاومت بسیار خوبی در مقابل زردشدگی دارد. این لاک در حلال هایی مانند آسترها ، حلال های آروماتیک محلول و کنون ها محلول بوده…

خروج از نسخه موبایل