ایکالر

Alkyd zinc chromate primer

Alkaline zinc chromate zinc primer as an anti-corrosion primer is widely used for metal structures, which is due to the presence of anti-corrosion pigment zinc chromate zinc in this paint, which has made the surfaces resistant to atmospheric and moisture factors. This primer is usually applied by brush on the work surface, which causes better penetration into the pores of the surface and creates good adhesion and resistance against corrosive agents. Also in cases where the metal surface is not completely clean. Using a brush creates better adhesion. This primer is usually applied as a first or middle layer on a suitable primer.

[print_button_en]
آستری الکیدی زینک کرومات​

Description of nano traffic color

Its properties include:

 1. Very smooth, even and impermeable surface
 2. Very good brightness and effect
 3. Good abrasion resistance
 4. Water and moisture resistant
 5. Excellent resistance to ultraviolet radiation of the sun
 6. Oils resistant to fuels
 7. Very fast drying speed
 8. has very good self-cleaning capability
 9. Excellent adhesion to asphalt and concrete
 10. Excellent adhesion and durability
 11. Can be used and executed with marking machines
 12. Usability in different climatic zones
 13. Can be used with glass bits

Uses

This color is widely used for marking and marking roads and passages, including its uses are:

 • Roads and highways
 • Airport runway markings
 • Urban thoroughfares
 • Urban bookmarks
 • Marking halls and parking lots
 • Painting floors and walls of halls and parking lots

Technical specifications

فام

Traffic white – Traffic yellow – Other shades
Volume solid percentage 58 ± 2
Storage time one year
Recommended thickness 100 to 400 microns
Density 05, 0 ± 1.25
350 micron theory coverage 1.2 square meters per kilogram

Drying and coating conditions

Drying time Next layer application time
Temperature surface depth Complete hardening minimum Maximum Notes
25 ° C 1 hour 10 hours 2 days 6 hours 7 days Other factors such as the thickness of the color film and temperature changes, etc. affect the drying time.

Terms and equipment of application

Thinner Traffic thinner
Application temperature 5 to 50 degrees Celsius
Maximum relative humidity 80%
Surface temperature 3 to 5 degrees above the dew point
Application method Air spray. Airless spray, brush and roll
Application conditions Ordinary spray Airless spray brush Roll
Percent solvent 5-10% 3-5% 3-7% 4-8%
head pressure 2 -5 times 140 – 160 bar
Nozzle head diameter 1.2 to 1.8 mm 0.3 to 0.5 mm
hand distance 30-50 cm 40-60 cm

Surface preparation

Painted surfaces – These surfaces must be completely clean and free of any grease and other contaminants. Before painting the surface must be perfect
Dry and if a long time has passed since the application of the undercoat, a suitable roughness should be created by soft sanding on the surface.
Steel surfaces – Wash the steel surface thoroughly to remove grease, salt and any other contaminants. De-ring and create
Profiles on surfaces by various methods such as ballast document up to 2.5 degrees Swedish SA or by mechanical tools up to ST3-ISO degree
(SP10-SSPC).
In metal structures and welded points and corners should be smooth and polished and free of any appendages and sharpness.
After de-rusting and creating the profile of the particles obtained from the preparation and other contaminants, remove the surface with moisture and grease free from moisture and grease by vacuum method. Note that the application of the first layer (primer) should be done no later than two hours after preparation.


Staining instructions

After preparing the surface and choosing the method of painting, first mix the fabric of the relevant solution with the recommended ratio and mix the mixture thoroughly to make it uniform.
Add a special amount of ethyl silicate thinner if needed (usually not needed) (add to the mixture and stir until a primer is applied, then apply the paint with a suitable tool.


Storage and transportation

The above color was flammable

Description of zinc chromate alkyd primer

Epoxy varnish is characterized by high transparency and high resistance to abrasive agents, as well as its application with high thickness for all metal and wood cement surfaces. Epoxy resin is two-component and without solvent and its composition ratio to hardener is two to one. This resin can be used for molding decorative works and ornaments. This varnish is also used to apply the final three-dimensional epoxy coating of the floor.
Its properties include:

 1. Good abrasion resistance
 2. Water and moisture resistant
 3. Resistance to oils, chemicals and petroleum products
 4. Easy and fast implementation
 5. Excellent adhesion to concrete and masonry and metal surfaces
 6. Proper corrosion resistance

Uses

This primer is used to protect steel structures against corrosive agents in marine or urban industrial environments and has good adhesion even on surfaces cleaned with hand tools. It should be noted that this liner is not suitable for protecting structures immersed in water. Among its uses are:

 • Marine Industries
 • Pipelines and steel and concrete structures
 • Gas and oil pipes
 • Refineries, power plants and chemical plants
 • Drilling equipment
 • Metal structures and sheds

Technical specifications

فام

In limited shades – yellow – green
Volume solid percentage 60 ± 2
Storage time one year
Recommended thickness 50 to 100 microns
Density 05, 0 ± 1.5
70 micron theory coverage 5.1 square meters per kilogram
Thinner type Alkyd Thinner
Number of components single component

Drying and coating conditions

Drying time Next layer application time
Temperature surface depth Complete hardening minimum Maximum Notes
25 ° C 4 hours 2 days 6 days 12 hours 7 days Other factors such as the thickness of the color film and temperature changes, etc. affect the drying time.

Terms and equipment of application

Thinner Alkyd Thinner
Application temperature 5 to 50 degrees Celsius
Maximum relative humidity 80%
mixing ratio 90 to 10
Surface temperature 3 to 5 degrees above the dew point
Application method Air spray. Airless spray, brush and roll
Application conditions Ordinary spray Airless spray brush Roll
Percent solvent 7-10% 3-5% 5-7% 4-6%
head pressure 2 -5 times 140 – 160 bar
Nozzle head diameter 1.2 to 1.8 mm 0.3 to 0.5 mm
hand distance 30-50 cm 40-60 cm

Surface preparation

Painted surfaces – These surfaces must be completely clean and free of any grease and other contaminants. Before painting, the surface should be completely dry and if a long time has passed since the application of the undercoat, a suitable roughness should be created by soft sanding on the surface.
Steel surfaces – Wash the steel surface with a suitable solvent to remove grease, salt and any other contaminants. De-rust and create profiles on surfaces by various methods such as sand blasting up to 2.5 degrees Swedish or by mechanical tools up to ISO-ST3 degree. In metal structures and welded points and corners should be smooth and polished and free of any appendages and sharpness. After de-rusting and creating the profile of the particles obtained from the preparation and other contaminants, remove them from the surface with a vacuum method free of moisture and grease and by vacuum method and thoroughly clean them. Note that the application of the first layer (primer) should be done no later than two hours after preparation.
Concrete surfaces – if concrete t

محصولات مشابه

عنوان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است.

عنوان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است.

عنوان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است.

عنوان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است.